Mentor İsim Fransızca - Yönder ( Türkçe)
isim Herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse, mentor

www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58977873d86117.03590200

Son Güncelleme - 05-02-20171024 kez gösterildi.