Oyak ÜNYE Çimento yaptığı prekalsinasyon yatırımı sonucu, yıllık klinker üretim kapasitesi 1.5 milyon ton ve çimento öğütme kapasitesi 2.6 milyon tondur

www.unyecimento.com.tr

Son Güncelleme - 01-01-20146039 kez gösterildi. kez gösterildi.