Elektronik Posta, samandagsgm@sgk.gov.tr. Telefon, 0 326 512 92 52. Fax, 0 326 512 92 09. Adres, Cumhuriyet Mah. Kazan Sok. No:9 Samandağ/HATAY ...

www.hataysgk.gov.tr/bp.asp?caid=1582


Son Güncelleme - 17-04-2016441 kez gösterildi.