10 Mar 1995 ... Su Ürünleri: (Değişik:RG-26/6/1998-23384) Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii ...

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4988&MevzuatIliski=...Son Güncelleme - 05-04-20162560 kez gösterildi. kez gösterildi.