Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14030 Gölköy
Bolu / TR
TEL: +90 374 254 1000
FAX : +90 374 253 4506
URL : www.ibu.edu.tr

www.ibu.edu.tr

Creation date - 27-04-2005 | Last update - 15-03-2019458 times shown.